Učitel národů


Janu Amosovi Komenskému se dodnes říká učitel názorů. Jedná se o osobnost, která je zřejmě nedoceněná. Kdyby se byl býval Jan Amos Komenský narodil ve Francii nebo Anglii, jeho jméno by zcela jistě znal celý laický svět, tak ho zná pouze celý vzdělaný svět.
německá kniha.jpg
Jan Amos Komenský se narodil 28. března 1592 v markrabství moravskoslezském a zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterdamu.
My si ho spojujeme s pedagogikou, ale byl to především kněz, biskup církve bratrské, spisovatel, filozof, mystik a pak mimo jiné také pedagog.
Přesto jeho pedagogický vhled je neuvěřitelný a především vysoce nadčasový, když uvážíme, v jakém duchu probíhala tehdejší výuka. Metoda drilu a učení nazpaměť a vzdělání, které je určeno jen vyvoleným. A do toho hlásá nějaký Komenský zcela revoluční názory.
Pojďme se s hlavními pedagogickými názory Komenského seznámit.
žárovka a tabulka.jpg 

Pedagogické názory Učitele národů

  • Každý má právo na výchovu a vzdělávání a to i to nejméně nadané dítě.
  • Výchova má tři cíle – poznat sebe a svět, ovládnout sám sebe, povznést svou duši k Bohu.
  • Komenský navrhoval školskou organizaci taktodo šesti let má být dítě vychováváno doma. Ovšem nikoli bez rozmyslu, obsah výuky určil v příručce Informatorium školy mateřské. 6-12 let škola obecná, která by měla být v každé vesnici. Vzdělání by mělo být určeno i dívkám. Čtení, psaní, počítání, náboženství, učení o přírodě, zpěv, ruční práce. 12-18 – latinská škola. Výuka sedmera svobodných učení. (Gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie a muzika). Dále přírodní vědy, zeměpis, dějepis, matematika a jazyky. 18 – 24 akademie neboli vysoká škola. Po ukončení vzdělání by měl člověk cestovat.
  • Komenský zdůrazňoval, že vzdělání nikdy nekončí.
  • Poprvé definoval výrazy jako školní rok, prázdniny a školní týden.
  • Stanovil zásady, které představují pilíře moderní pedagogikya mezi ty patří – zásada názornosti, zásada systematičnosti a soustavnosti, zásada aktivnosti, zásada trvalosti, zásada přiměřenosti.