Hrubá mzda je jiná než čistá

Nejen profesionální účetní, ale i všichni, kdo už nějakou dobu pracují, vědí, že se u nás vyskytují současně dva různé typy mezd. Máme tu mzdy hrubé a také mzdy čisté. A jakkoliv jde v obou případech o mzdy a jakkoliv je každému ze zaměstnanců dopřána jak mzdy hrubá, tak i čistá, nejedná se rozhodně ani zdaleka o totéž. I když tentýž člověk pobírá současně mzdu hrubou i čistou, nemá tu pokaždé ani zdaleka stejně peněz. A proč že je tomu tak? Proč si člověk vydělává víc hrubého než čistého?

britské libry

V zásadě se dá říci, že je to prosté. Když se stane člověk něčím zaměstnancem, je mu za odváděnou práci nabídnuta mzda hrubá. Tu firma, u které dotyčný jedinec pracuje, vynaloží ze svého jmění na to, aby zaměstnance finančně ohodnotila, aby mu dala určitou peněžní satisfakci. Ovšem než se člověk naděje a dříve než je mu mzda poskytnuta, se z oné hrubé mzdy ztratí daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Totiž vlastně se neztratí, ale jsou strženy, jak je to předepsáno. A zaměstnanec pak dostane to, co mu z oné hrubé mzdy následně zbývá.

Což znamená, že mezi mzdou hrubou a čistou existuje disproporce, a sice v neprospěch onoho placeného zaměstnance. Ten nikdy nemůže dostat tolik, kolik je mu přislíbeno ve formě hrubé mzdy, protože ani všechny daňové slevy a zvýhodnění nestačí k tomu, aby ony zmíněné odvody kompenzovaly.

britské peníze

A co to obnáší v praxi? Především to, že by měl každý pracující počítat s tím, že dostane méně, než mu je garantováno ve formě hrubé mzdy. A měl by si spočítat, kolik peněz že tedy bude mít na svoji existenci. Což mu naštěstí umožňuje provést internetová kalkulačka čistá mzda https://www.kalkulackacistemzdy.cz/. Díky té se lehce zjistí, na kolik peněz si kdo ze zaměstnanců přijde, a není se tak třeba bát potenciálních komplikací, jež by mohly nastat, kdyby někdo očekával, že dostane svou hrubou mzdu, a to by se pak nestalo.