Podnikání jednodušeji?

Podnikat jako osoba výdělečně činná může každý, avšak proces pro získání živnostenského oprávnění může být zdlouhavý. Jednat musíte vyplnit jednotný registrační formulář a odevzdat na příslušném živnostenském úřadu.

Lze si vybrat z několika druhů živností v závislosti na vykonávané práci:

·         Volná: nevyžaduje zvláštní potvrzení o způsobilosti, musí splnit jen všeobecné podmínky a musí být správně nahlášen obor vykonávání
pult pekárny

·         Řemeslná (pekař, řezník…): nutné dodání potvrzení o způsobilosti vykonávání práce ve formě ukončeného studia s výučním listem apod.

·         Vázaná

Správní poplatek za podání a vyřízení žádosti momentálně činí 1000 korun. Také vyvstává povinnost se zaregistrovat u Správy sociálního zabezpečení a navštívit i svou zdravotní pojišťovnu, a to nejpozději 8 dnů po vystavení živnostenského oprávnění.  V tuto chvíli je osoba zaregistrovaná jako OSVČ a vzniká ji povinnost platit měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Živnostenské oprávnění je prvním krokem k založení společnosti s ručeným omezením (s.r.o.).  Dále potřebujete společenskou smlouvu (od notáře), souhlas vlastníka se zřízením sídla firmy, bankovní účet, zápis v obchodním rejstříku a datovou schránku a jako bonus zaplatíte správní poplatek 5000. Dle dat Světové banky trvá založení společnosti zhruba 9,5 hodin, které jsou dále proloženy lhůtami úřadů.  V celém procesu je nutno zrealizovat dvě návštěvy banky, notáře a úřadu.
stůl na vázání květin

Dobrá zpráva pro nové podnikatele 

Piráti na konci ledna roku 2019 podali návrh zákonu o zjednodušení zřizování nových živností a společností. Jednak by se dle návrhu měly snížit poplatky na 500 korun. Samotný proces by mohl trvat jen několik desítek minut a vše z pohodlí domova skrz šikovnou webovou aplikaci (která je již nyní v provozu dle platné legislativy). Po vyplnění údajů by váš profil pouze prošel autentizací identity a veškerá další administrativní zátěž by byla zbytečná. Dne 29.4.2019 dala vláda tomuto návrhu neutrální stanovisko. Koncem dubna pak byla přijatá Evropská směrnice, která členským státům nařizuje umožnit občanům založení společnosti s ručením omezením online.