Co motivuje české ženy k podnikatelským činnostem

Hlavními důvody, proč ženy podnikají, není až tak touha po špici společenského žebříčku, nebo kariéra, úspěch a finance, ženy motivuje většinou zabezpečení rodiny, vytvoření patřičného rodinného zázemí a vybudování vlastní nezávislosti. Podle statistických údajů je téměř 80 procent českých podnikatelek rozhodnuto vzít zdroj příjmů plně do svých vlastních rukou z důvodu lepšího rozvržení pracovní doby. 65 procent žen se rozhodlo podnikat kvůli vlastní nezávislosti, zejména v rozhodovacím a řídícím procesu vlastní tvorby.
kancelář a podnikání
Ženy jsou také více motivovány mezilidskými vztahy, zatímco muži spíše osobní vůlí překonat jisté bariéry, hranice, dokázat sami sobě své vlastní schopnosti. Ženské podnikání je tedy poněkud odlišné od toho mužského. Ženy také více důvěřují intuici a jen 15 procent žen má přímý tvůrčí nápad, se kterým by se mohly prosadit v dravé konkurenci. Muži jsou zkrátka větší dravci, ženy spíše opatrovatelky, pečovatelky, a podle toho se také odvíjí životní styl. (Pochopitelně jde pouze o aritmetický údaj, ne každý muž se chová jako dravec a ne každá žena je naopak křehká květinka.)
žena a zákon

V jakých oborech ženy nejvíce vynikají?

Procentuální statistické údaje hovoří následovně: