Vdovská a vdovecká penze: co, kdy, kde a jak?

Úmrtí manžela či manželky přináší nejen smutek, ale i starosti, jak zvládnout finanční situaci, zvlášť pokud nejsme sami schopni unést životní náklady celé domácnosti. V takovém případě se můžeme dočkat pomoci od státu. Je ovšem nutné splnit státem stanovené podmínky pro přiznání vdovského nebo vdoveckého důchodu.

První věcí, kterou byste měli udělat, je o tento důchod požádat. Žádost směrujte na Českou správu sociálního zabezpečení a nezapomeňte si s sebou vzít doklad totožnosti, oddací list a úmrtní list manžela či manželky. Do 90 dnů by vám mělo přijít rozhodnutí, zda vám byl důchod přiznán. Pokud ne, máte právo podat proti rozhodnutí námitku do 30 dnů ode dne oznámení.
hodiny a mince

Tento typ státní pomoci je určen pouze manželům. Pokud jste tedy žili třeba i desítky let v jedné domácnosti, ale nebyli jste oddáni, nemáte na ni nárok. Další podmínkou, kterou je třeba splnit, aby vznikl nárok na důchod, je, aby zemřelý:

·         byl příjemcem starobního nebo invalidního důchodu

·         v den úmrtí splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na důchod

·         přišel o život následkem pracovního úrazu

Dále je třeba zmínit, že nárok na vdovský či vdovecký důchod trvá jen 1 rok po smrti. Abyste jej mohli pobírat i nadále, musíte:

·         pečovat o nezaopatřené dítě

·         pečovat o dítě závislé na pomoci jiné osoby (stupeň II, II a IV)

·         pečovat o rodiče nebo rodiče manžela či manželky, pokud spolu žijete v domácnosti a jsou alespoň středně těžce závislí na pomoci jiné osoby

·         splňovat invaliditu III. stupně

·         být ve věku maximálně o 4 roky nižší než stanovený věk důchodový podle paragrafu 32 zákona o důchodovém pojištění nebo být již v důchodu
zoufalá stařenka

V případě, že uzavřete nové manželství, nárok na tento typ důchodu vám zaniká. Zaniká i v případě pravomocného odsouzení manžela či manželky soudem pro úmyslné způsobení smrti jako pachatel, spolupachatel nebo účastník trestního řízení.

Jestli si nejste jisti, zda vám vdovský či vdovecký důchod náleží, jednoduše použijte některou z on-line finančních kalkulaček nebo se poraďte s úředníky na Okresní správě sociálního zabezpečení ve vašem městě.