DPP versus DPČ – podmínky a rozdíly

Jedná se o smlouvy, které umožňují práci mimo pracovní poměr (ať už hlavní, nebo vedlejší). Každá z nich má svoje plusy a mínusy, a tím pádem je každá vhodná k ošetření trochu jiného typu přivýdělku. Jaká jsou tedy specifika?

bílá kalkulačka

DPP


 • Rozsah práce je hodinově omezen na 300 odpracovaných hodin za rok, není ale nijak limitován týdenní počet odpracovaných hodin.

 • Neodvádí se sociální a zdravotní pojištění, pokud měsíčně vydělaná částka nepřesáhne 10 000 Kč. V tomto případě je také odváděna srážková daň místo zálohy na daň, kterou může zaměstnanec dostat zpět po podání daňového přiznání.

 • Spolupráce může být vypovězena kdykoliv, zaměstnancem i zaměstnavatelem, bez udání důvodu.

 • Aby byla platná, musí být sjednána v písemné podobě, a samozřejmě podepsána.

 • Od roku 2012 navíc platí i povinnost vyznačit ve smlouvě, v jakém období bude práce odvedena.

 • Vhodná je tedy především pro nárazové, sezónní přivýdělky, kdy potřebujete odpracovat za menší časový úsek mnoho hodin. Vyplatí se ale i při menším odpracovaném objemu jako dlouhodobá brigáda, především pro studenty.

 pero na dokumentu

DPČ


 • Rozsah práce na daný rok není jakkoliv omezen, může být tedy i větší, než 300 hodin.

 • Co naopak omezeno je, je doba odpracovaná za týden. Ta nesmí v průměru překročit polovinu standardního úvazku, tedy 20 hodin.

 • Opět platí povinnost uzavřít ji ústně. V dohodě navíc nesmí chybět sjednaná pracovní doba a období, na které je uzavřena.

 • Zrušit se dá při dohodě obou stran kdykoliv. Pokud se jedná o jednostrannou výpověď, nastupuje výpovědní lhůta 15 dní, pokud je podána bez uvedení důvodu. S jakýmkoli odůvodněním se pak ruší s okamžitou platností.

 • Od roku 2014 je zdaňována stejným způsobem, jako pracovní poměr. To znamená, že zaměstnavatel má povinnost každý měsíc odvést zálohovou daň. Případné podepsání Prohlášení má vliv na uplatnění slevy na poplatníka, ne však na odvedení nebo neodvedení daně.

 • Hodí se tedy spíš jako řešení dlouhodobých přivýdělků s malým počtem týdně odpracovaných hodin.